Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Grow Place - Sklep Ogrodniczy - Growshop

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez nabywcę oraz korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://www.growplace.pl.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów umieszczonych w sklepie internetowym www.growplace.pl jest firma „Grow-Place” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Adres siedzib firmy „Grow-Place” sp z o.o. to: Komuny Paryskiej 35/4, 71-681 Szczecin, Polska.

2. Sklep firmy "Grow-Place" sp. z o.o. prowadzi sprzedaż internetową. Na terenie miasta Szczecin możliwy jest odbiór osobisty.

3. Firma „Grow-Place” sp z o.o. zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem: 0000429465. Firma „Grow-Place” sp z o.o. posługuje się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 9552336027.

4. Wszystkie wyżej wymienione informacje o firmie „Grow-Place” sp z o.o. są zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego: http://www.growplace.pl/o-nas

5. Kontakt firmą „Grow-Place” sp z o.o. możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: growplace@growplace.pl lub telefonicznie pod numerem: 503 503 963.

§2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI i STRONY TRANSAKCJI

1. Nabywcą dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.growplace.pl może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

2. Przedmiotem działalności sklepu jest oferowanie w sprzedaży internetowej i stacjonarnej wyspecjalizowanych i certyfikowanych produktów, działanie na rzecz promowania zakupów przez Internet w zgodzie z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz w trosce o jak najlepsze zadbanie o dobro klienta.

3. Przedmiotami transakcji są produkty dostępne na stronie sklepu www.growplace.pl w chwili składania zamówienia. Produkty przygotowane i prezentowane w ofercie sklepu www.growplace.pl mają podaną cenę wyrażoną w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów i usług. Cena nie zawiera kosztów transportu.

4. Produkty przygotowane i prezentowane w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Oferowane produkty mogą być w danej chwili niedostępne, o czym nabywca jest informowany przez pracownika sklepu internetowego www.growplace.pl na wskazane przez nabywcę źródła kontaktu: pocztę elektroniczną lub telefon. Za zgodą nabywcy może zostać przekazana informacja zakupu produktu alternatywnego lub informacja o czasie dostępności zamówionego produktu.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z przyjęcia zamówienia i przyjęcia regulaminu oraz dokonania sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności firmy „Grow Place” sp z o.o. lub właściwy dla miejsca wykonywania zamówienia, jeśli zostało to ustalone indywidualnie ze względu na wielkość przyjętego zamówienia przez sklep internetowy www.growplace.pl. Postanowienie to zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.

7. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego www.growplace.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone produkty wraz z ceną oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

8. Promocje cenowe w sklepie www.growplace.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

9. Sklep internetowy www.growplace.pl stosuje sprzedaż aktywną. Oznacza to, że jeżeli nabywca znajdzie lepszą ofertę detaliczną na nasz produkt to może ją zaproponować jako cenę zakupy za produkt oferowany w ofercie przedstawionej w sklepie www.growplace.pl. Administracja w tej sytuacji może nabywcy zaproponować niższą cenę i za zgoda nabywcy przystąpić do realizacji zamówienia.  .

10. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu www.growplace.pl.

11. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań nabywca zawsze może przed dokonaniem płatności skontaktować się i uzyskać informację na wszelkie interesującego nabywcę zagadnienia, począwszy od specyfiki produktu, zasad płatności, terminu dostawy, prosimy nabywcę o kontakt na pocztę elektroniczną: growplace@growplace.pl lub telefonicznie: 503 503 963.

§3

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GROWPLACE.PL

1. Warunkiem skorzystania z serwisu www.growplace.pl jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przez co należy rozumieć infrastrukturę oraz programy służące do przeglądania zasobów znajdujących się w sieci Internet. Wymagana jest także akceptacja na wykorzystanie plików cookies w użytkowanej przez nabywcę przeglądarce oraz zgoda na przetwarzanie informacji w kodzie certyfikatu bezpieczeństwa SSL w użytkowanej przez nabywcę przeglądarce.

2. Produkty oferowane przez www.growplace.pl są prezentowane i sprzedawane z wykorzystaniem interfejsów sklepów internetowych przygotowanych przez profesjonalne firmy informatyczne: home.pl oraz allegro.pl

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na ceny zamówień przyjętych do realizacji.

§4

ZAMÓWIENIA

1.  Zamówienia w naszym sklepie można składać poprzez:  interfejs sklepu internetowego www.growplace.pl lub system sprzedaży internetowej Allegro.pl – Sklep Grow Place - http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=26235938, na pocztę elektroniczną, e-mail: growplace@growplace.pl lub telefonicznie na numer: 503 503 963.

2. Zamówienia nabywca może składać dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez cały rok z wykorzystaniem wymienionych interfejsów sklepu internetowego oraz poczty elektronicznej. Zamówienia drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia sklepu 12-00:17-00.

3. Przyjęcie przez Sklep Internetowy zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową jeśli nabywca wykorzystał do złożenia zamówienia interfejsy sklepu internetowego. Zamówienie wymaga potwierdzenia poprzez klikniecie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazaną przez nabywcę pocztę elektroniczną. W przypadku zamówień składanych przez nabywcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie przez aktywacje linku aktywacyjnego nie jest wymagane.

4. Obowiązkiem administratora sklepu www.growplace.pl jest uzyskanie od nabywcy danych pozwalających zachować stały kontakt: telefoniczny lub poprzez zastosowanie poczty elektronicznej. 

5. Po zatwierdzeniu zamówienia przez sklep internetowy www.growplace.pl lub otrzymaniu płatności, zamówienie jest przekazywane natychmiast do realizacji. W przypadku skorzystania z bezpośredniej płatności on-line poprzez dostępne nabywcy systemy płatności internetowej to zamówienie nie wymaga aktywacji poprzez link aktywacyjny. Każdorazowe stwierdzenie braku informacji pozwalających na prawidłowe i rzetelne wykonanie zamówienie i dostawę produktu skutkuję natychmiastowym kontaktem z nabywcą w celu wyjaśnienia sytuacji i uzyskania informacji w celu realizacji zamówienia. Klient pocztą elektroniczną informowany jest o zmianach statusu zamówienia. Klient ma możliwość w każdej chwili zapytania o status zamówienia, informację potwierdzającą płatność lub aktualizację danych w zakresie samego zamówienia dokonaną przez nabywcę.

6. Wszelkie płatności dokonane na konto firmy „Grow-Place” sp z o.o., które nie zostały zidentyfikowane zostają zwracane na konto wpłacającego. Administracja sklepu internetowego www.growplace.pl informuje o tym bank, w którym znajduje się konto firmy. Jednocześnie w sytuacji, kiedy wpłaty dokonał niezidentyfikowany nabywca, który jednak przedstawia dane pozwalające powiązać nabywcę z zamówieniem to przedstawione mu zostaną wszelkie dane i informacje wyjaśniające i potwierdzające zwrot wpłaconych środków, lub  za zgodą nabywcy informację pozwalające na realizację zamówienia nabywcy zgodnie z jego oczekiwaniami.

§5

PŁATNOŚĆ

1. Nabywca zamawiając produkt w sklepie internetowym www.growplace.plzobowiązuje się do wybrania metody płatności i dokonania jej w dogodnym dla siebie momencie, nie dłuższym jednak niż trzydziestu dni od momentu złożenia zamówienia.

2. Płatność nabywca może dokonać na konto firmy „Grow-Place” sp. z o.o. przypisanego do sklepu internetowego www.growplace.pl. Numer konta bankowego to: ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1559 1000 0090 9634 7027 – dane do przelewu to: "Grow - Place" Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 35/4 71-681 Szczecin, Polska oraz numer zamówienia podany w mailu potwierdzającm przyjęcie zamówienia, alternatywnie imię i nazwisko nabywcy, nazwa zakupionych przedmiotów lub dane kontaktowe nabywcy.

3. Płatność nabywca można również dokonywać osobiście przy odbiorze zamówionego produktu w magazynie firmy „Grow-Place” sp z o.o. znajdującego się: Mieszka I 62, 71-011, Szczecin. (prosimy o kontakt telefoniczny)

4. Płatność nabywca możne również dokonać w formie opcji płatności pobrania przy odbiorze przesyłki z zamówionym produktem. Nabywca dokonuje wyboru tej opcji wyboru płatności przed dokonaniem realizacji zamówionego produktu, wykorzystując do tego funkcjonalność interfejsów, opcję przesłania wiadomości na pocztę elektroniczna lub telefonicznie. Odpowiedzialność za przygotowanie wykonania zamówienia w tej formie płatności ponosi firma „Grow-Place” sp. z o.o. Nabywca nie ponosi żadnych kosztów w przypadku nie odebrania przez nabywcę zamówionego produktu.

§6

DOSTAWA i ODBIÓR PRODUKTU

1. Nabywca wybiera sobie dowolny sposób dostawy i odbioru towaru. Wybór może zostać dokonany poprzez interfejsy sklepu internetowego www.growplace.pl w trakcie składania zamówienia poprzez wybranie proponowanych form dostawy i odbioru zamówienia oferowanego przez sklep internetowy www.growplace.pl lub poprzez zapisanie w formularzu zamówienia w polu „uwagi” adekwatnej zobowiązującej sklep internetowy www.growplace.pl informacji o sposobie dostawy i odbiorze towaru przez nabywcę. Sklep internetowy www.growplace.pl w przypadku informacji o sposobie dostawy i odbiorze zamówienia w polu „uwagi” zamieszczonego przez nabywcę przystępuje do ustalenia kosztów dostawy i ma obowiązek poinformowania o tym nabywcę w celu uzyskania zgody i potwierdzenia wybranego sposobu dostawy i odbioru towaru przez nabywcę. 

2. W przypadku dostawy kurierem lub pocztą, w momencie odbioru dostawy, nabywca dokonuje oględzin paczki oraz zawartości – zamówionego produktu. W przypadku uszkodzenia zamówionego produktu, kurier spisuje protokół szkody i sprzęt wraca na koszt firmy „Grow - Place” sp z o.o.  Nabywca może także zgłosić fakt uszkodzenia natychmiast po jego stwierdzeniu w dniu dostawy, telefoniczne lub na pocztę elektroniczną w celu ustalenia jego zwrotu. Przesyłka kurierska w momencie wysyłki jest ubezpieczona i jest wysyłana na odpowiedzialność firmy „Grow-Place” sp z o.o., więc w przypadku uszkodzenia, nie klient, tylko firma „Grow-Place” sp z o.o. składa dokumenty do ubezpieczyciela o odszkodowanie. W przypadku uszkodzenia, następnego dnia wysyłany jest do klienta drugi egzemplarz zamówionego produktu.

§7

ZWROT TOWARU

1. Nabywca, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży w terminie 10 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania przesyłki). W wymienionym terminie powinien wysłać do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub poinformować o tym telefonicznie, lub wysłać informację pocztą elektroniczną na adres: growplace@growplace.pl. Nabywca, będący konsumentem ma 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na odesłanie towaru do sklepu internetowego. Adresem do wysyłki zwracanego zamówienia jest: Mieszka I 62, 71-011, Szczecin, Polska. Prosimy jednak o informację mailem, sms lub telefonicznie. Sklep internetowy www.growplace.pl zobowiązany jest do zwrócenia wartości zwróconego towaru w terminie siedmiu dni kalendarzowych (licznych od otrzymania przesyłki od konsumenta).

§8

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego www.growplace.pl należy przesłać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: growplace@growplace.pl. Ważne, aby informacja reklamacyjna zawierała dane kontaktowe oraz krótki opis problemu. Administrator sklepu internetowego www.growplace.pl ma obowiązek skontaktować się z nabywcą i wyjaśnić wszelkie zaistniałe problemy i ustalić optymalne rozwiązania zaistniałej problemowej sytuacji.

2. Odpowiedzialność za produkt zamówiony przez nabywcę ponosi sklep internetowy www.growplace.pl. W przypadku reklamowania produktu nabywca powinien wysłać do sklepu pisemne zgłoszenie reklamacyjne, lub poinformować o tym telefonicznie (numer: 503 503 963), lub wysłać informację reklamacyjną na pocztę elektroniczną na adres: growplace@growplace.pl. Sklep internetowy www.growplace.pl ma czas siedmiu dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania informacji) na podjęcie decyzji i poinformowanie o niej nabywcę.

3. W przypadku uznania zasadności reklamacji sklep internetowy www.growplace.pl proponuje nabywcy możliwość wymiany towaru, naprawy towaru na koszt sklepu internetowego lub może dokonać zwrotu kosztów poniesionych przez nabywcę na zakup zamówionego produktu. W przypadku, kiedy reklamacja zostanie odrzucona nabywca otrzyma listem poleconym informację o przyczynach nie uznania reklamacji oraz informację o dalszym dochodzeniu swoich roszczeń przeciwko firmie „Grow-Place” sp. z o.o.

4. Adresem do wysyłki reklamowanego produktu jest: Mieszka I 62, 71-011 Szczecin, Polska. Sklep internetowy www.growplace.pl zobowiązany jest do wysyłki produktu lub zwrotu wartości reklamowanego towaru w terminie siedmiu dni kalendarzowych (licznych od otrzymania reklamowanego produktu).

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.growplace.pl/regulamin-zakupow. Pod tym adresem istnieje możliwość pobrania regulaminu.

2. Warunkiem korzystania z serwisu www.growplace.pl oraz warunkiem złożenia w sklepie internetowym www.growplace.pl zamówienia jest akceptacja jego regulaminu.

3. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: (…) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora sklepu internetowego www.growplace.pl, przekazanych w formularzu zamówienia, wyłącznie do  należytego wykonania zamówienia, jego realizacji, płatności i dostawy oraz, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym lub rejestracyjnym są zgodne z prawdą (…).

4. Administrator www.growplace.pll zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu za zgodą właściciela firmy „Grow-Place” sp z o.o. Wprowadzenie zmian i wprowadzenie regulaminu poprzedzone jest informacją o tym fakcie. Na czternaście dni przed zmianą zamieszczony jest nowy regulamin i data rozpoczęcia jego obowiązywania.

5. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia. Może o tym poinformować sklep internetowy www.growplace.pl poprzez pocztę elektroniczną: growplace@growplace.pl lub telefonicznie pod numer: 503 503 963. W przypadku braku informacji o anulowaniu zamówienia przez nabywcę administracja sklepu będzie się kontaktować na podane w formularzy dane kontaktowe nabywcy o statusie zamówienia i jego płatności. W przypadku braku potwierdzenia lub braku płatności sklep internetowy ustanawia po trzydziestu dniach od momentu przygotowania produktu do wysyłki status zamówienia na anulowane, o czym informuje nabywcę na wskazane przez niego dane kontaktowe.

6. Administrator sklepu internetowego www.growplace.pl zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania sklepu internetowego w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji. Fakt ten nie wpływa na zamówienia przyjęte do realizacji.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2013 roku.

8. Sklep internetowy www.growplace.pl powstał oraz działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Administratorem danych osobowych nabywcy jest firma „Grow-Place” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Komuny Paryskiej 35/4, 77-681 Szczecin, Polska.

10. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.growplace.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

11. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień nabywcy - Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Kontakt / Zamówienia
  Growshop - GrowPlace - Sklep Internetowy     Grow Place sp. z o.o.
   Rok założenie: 2012                
Kontakt-Growshop-Szczecin-Polska

   Tel: 0048 503503963                        
   Poczta:growplace@growplace.pl 

Lokalizacja-Growshop-Szczecin

   Magazyn - Lokalizacja:
   Mieszka I-ego 62, 71-011 Szczecin

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Growplace na Google+

Sklep internetowy od home.pl